Từ năm 2012, ITM bắt đầu triển khai quỹ học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và trong các hoạt động của nhà trường. Đối tượng chính là các em sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật, sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Nhật và sinh viên chuyên ngành kỹ thuật ở các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau thời gian dài triển khai chương trình, tính đến nay ITM đã cấp học bổng thường niên cho hơn 60 sinh viên. Không chỉ cấp học bổng, công ty còn tổ chức thường niên nhiều buổi đào tạo kỹ năng cần thiết trong công việc, các đợt thực tập trải nghiệm công việc thực tế và các hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên phát huy tài năng của bản thân. Rất nhiều sinh viên sau khi nhận học bổng của ITM và tham gia vào các đợt thực tập tại công ty đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, không chỉ nâng cao hơn nữa trình độ tiếng Nhật của mình mà các em còn học tập được các kỹ năng cần thiết khác trong công việc, làm hành trang quý giá để tìm kiếm việc làm trong tương lai.

Với chương trình học bổng thường niên này, ITM tự hào vì đã đóng góp một phần công sức trong việc đào tạo thế hệ sinh viên tiếng Nhật có hiểu biết rộng về cách ứng xử trong công sở Nhật Bản và có kỹ năng công việc tốt, đáp ứng được nhu cầu khắt khe của xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN HỌC BỔNG ITM

Từ năm 2012, ITM bắt đầu triển khai quỹ học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và trong các hoạt động của nhà trường. Đối tượng chính là các em sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật, sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Nhật và sinh viên chuyên ngành kỹ thuật ở các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hoạt động triển khai chương trình sinh viên học bổng tại các trường

Sau thời gian dài triển khai chương trình, tính đến nay ITM đã cấp học bổng thường niên cho hơn 60 sinh viên. Không chỉ cấp học bổng, công ty còn tổ chức thường niên nhiều buổi đào tạo kỹ năng cần thiết trong công việc, các đợt thực tập trải nghiệm công việc thực tế và các hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên phát huy tài năng của bản thân. Rất nhiều sinh viên sau khi nhận học bổng của ITM và tham gia vào các đợt thực tập tại công ty đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, không chỉ nâng cao hơn nữa trình độ tiếng Nhật của mình mà các em còn học tập được các kỹ năng cần thiết khác trong công việc, làm hành trang quý giá để tìm kiếm việc làm trong tương lai.

Hình ảnh sinh viên học bổng tham gia các hoạt động của công ty:

(Sinh nhật ITM 10 năm)

(Tổng kết cuối năm 2016)

Với chương trình học bổng thường niên này, ITM tự hào vì đã đóng góp một phần công sức trong việc đào tạo thế hệ sinh viên tiếng Nhật có hiểu biết rộng về cách ứng xử trong công sở Nhật Bản và có kỹ năng công việc tốt, đáp ứng được nhu cầu khắt khe của xã hội.