ITM tổ chức các lớp đào tạo tiếng Nhật cho nhân viên viên các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam từ trình độ N5 – N3.

 Ngoài ra ITM còn tổ chức đào tạo về văn hóa công sở Nhật Bản cho các học viên. Các bạn sẽ được rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống như:

・Rèn luyện đạo đức, lễ nghi, cách ứng xử trong cuộc sống.
・Các quy tắc ứng xử với mọi người trong công ty.
・Cách chào hỏi, trang phục, văn hóa ăn uống, cách phân loại rác theo văn hóa Nhật.
・Đào tạo những kiến thức cơ bản của người trưởng thành.
・5S + Horenso (Báo cáo, liên lạc, thảo luận), an toàn, vệ sinh và cách ứng xử của người lao động.
・Tuân thủ thời gian.

     (Lớp học văn hóa công sở)

(Đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên của doanh nghiệp)