Lý do nên chọn dịch vụ Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp của ITM

 • ITM đã thực hiện tư vấn cho các doanh nghiệp trong hơn 10 năm qua
 • Riêng tại Việt Nam, nơi có hệ thống luật pháp và chế độ thay đổi thường xuyên dẫn đến việc các doanh nghiệp có thể gặp phải khó khăn tại địa phương.
 • ITM đã phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía khách hàng về các thế mạnh của mình với tư cách là một công ty địa phương của Việt Nam, cũng như khả năng trao đổi bằng tiếng Nhật.

Thành tựu đạt được trong dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp của ITM

Tư vấn thường xuyên Hơn 70 công ty
Thành lập pháp nhân/Văn phòng đại diện Hơn 40 trường hợp
Đóng cửa pháp/Văn phòng đại diện Hơn 10 trường hợp
Thay đổi các loại giấy phép Hơn 60 trường hợp

Khảo sát trước khi đầu tư Hỗ trợ M&A

Tùy thuộc vào đặc điểm vùng theo luật pháp và chế độ của Việt Nam, chúng tôi sẽ giới thiệu các nội dung phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp, hướng dẫn tận dụng các mối quan hệ mà chúng tôi đã phát triển cho đến nay.

 • Khảo sát địa điểm đầu tư
 • Đề xuất các đối tác kinh doanh tiềm năng
 • Hỗ trợ trao đổi và đàm phán thương mại

Hỗ trợ thành lập Pháp nhân và Văn phòng đại diện

 • Đàm phán và trao đổi với các công ty địa phương theo thời gian và nội dung phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
 • Hợp tác lên kế hoạch thành lập và xây dựng doanh nghiệp
 • Tư vấn về kế hoạch kinh doanh khi xúc tiến thương mại tại Việt Nam
 • Đại diện tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính

Hỗ trợ liên quan đến công tác nhân sự và vận hành sau thành lập

 • Cung cấp thông tin thường xuyên theo Hợp đồng tư vấn (Về pháp luật, lao động,..)
 • Soạn Hợp đồng lao động, nội quy lao động, bảng lương và các quy định khác
 • Hỗ trợ soạn, điều chỉnh tài liệu về cơ chế đánh giá nội bộ và thù lao trong doanh nghiệp
 • Đại diện xin Visa và giấy phép lao động
 • Tư vấn vận hành doanh nghiệp