DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp của ITM tập trung vào hai lĩnh vực chính là hỗ trợ thành lập pháp nhân, văn phòng đại diện và hỗ trợ tư vấn, thay đổi giấy phép sau thành lập.

 Hơn 10 năm qua, bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp ITM đã thực hiện:

 • Tư vấn thường xuyên cho 70 công ty
 • Thành lập pháp nhân cho 28 doanh nghiệp, 12 văn phòng đại diện
 • Đóng cửa 03 pháp nhân, 05 văn phòng đại diện
 • Điều chỉnh giấy phép cho 36 pháp nhân, 18 văn phòng
 • Xin được 42 giấy phép con cho các doanh nghiệp

Con số này dự kiến sẽ không ngừng tăng trưởng và phát triển thêm trong các năm tới.

HỖ TRỢ THÀNH LẬP PHÁP NHÂN VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Thành lập pháp nhân

A. Thành lập mới pháp nhân

 Dịch vụ hỗ trợ thành lập pháp nhân được triển khai từ năm 2007, tính đến nay ITM đã hỗ trợ thành lập pháp nhân cho 35 công ty.

 Nội dung tư vấn:

 • Các thông tin đầu tư vào Việt Nam, các ưu đãi đầu tư của Việt Nam
 • Địa điểm đầu tư
 • Các điều kiện và trình tự thành lập pháp nhân
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ thành lập theo quy định
 • Hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh và các thủ tục sau cấp phép (như mở tài khoản ngân hàng, các thủ tục ban đầu liên quan đến thuế, báo cáo định kỳ qua cổng thông tin quốc gia, đăng ký bảo hiểm xã hội, đăng ký chữ ký số điện tử trong kê khai hải quan…)

B. Thay đổi, gia hạn giấy phép

 Tùy vào yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ các thủ tục thay đổi, gia hạn các loại giấy phép của pháp nhân.

2. Thành lập văn phòng đại diện

A. Thành lập mới văn phòng đại diện 

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập mới văn phòng đại diện như sau:

 • Tư vấn địa điểm đặt văn phòng đại diện
 • Tư vấn các điều kiện và trình tự thành lập văn phòng đại diện
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ thành lập theo quy định
 • Hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép thành lập văn phòng kinh doanh và các thủ tục sau cấp phép (như xin chứng nhận đăng ký mẫu dấu, đăng ký mã số thuế, mở tài khoản ngân hàng, hướng dẫn báo cáo năm đầu tiên, đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội…)

B. Thay đổi, gia hạn giấy phép
 Tùy vào yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ các thủ tục thay đổi, gia hạn các loại giấy phép của pháp nhân.

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

 

Chia sẻ