HỖ TRỢ TƯ VẤN SAU THÀNH LẬP

 Dịch vụ tư vấn sau thành lập được triển khai từ năm 2007 tính đến thời điểm tháng 03 năm 2019, ITM đã hỗ trợ tư vấn hơn 149 vụ cho khách hàng tạo sự bình ổn trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh như liên lạc với các cơ quan nhà nước, làm cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác Nhật Bản, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu các thông tin đầu tư tại Việt Nam, v.v

 Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp các gói hỗ trợ với các mức phí dịch vụ khác nhau.

 Đối với những khách hàng đã có pháp nhân hiện diện tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp những thông tin văn bản luật mới, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh, tìm kiếm những nhân sự cốt cán cho bộ máy vận hành thông suốt, phiên dịch cho những cuộc họp cấp cao của công ty hay dịch những tài liệu nội bộ quan trọng với sự bảo mật thông tin cao độ, v.v

 

Chia sẻ