Sự phát triển và thành công của mọi doanh nghiệp đều không nằm ngoài yếu tố chính là phát triển và ổn định nhân sự. 

 Nhận thức sâu sắc về điều kiện tiên quyết đó, ITM chúng tôi lấy tôn chỉ “Đào tạo nhân tài – Kiến tạo tương lai” làm sứ mệnh của mình.

 Trong tiếng Nhật, chữ “Tài” trong từ “Nhân tài” có nghĩa là tài liệu, là nguyên liệu cho sự mài giũa đầu tiên. Mỗi cá nhân đều có một nguyên liệu quý của riêng mình, nếu được phát hiện, tạo điều kiện, trọng dụng, đúng chỗ, đúng thời điểm sẽ phát huy và trở nên vô cùng giá trị với vị trí công việc phù hợp đó.

 Với kinh nghiệm hơn mười năm trong lĩnh vực đào tạo con người của mình, ITM sẽ đảm đương nhiệm vụ biến những nguyên liệu quý từ mỗi cá nhân trở thành tài sản quý của doanh nghiệp.

 

DSC_6301

 ITM chúng tôi chú trọng rèn giũa kỹ năng và nhận thức cho mỗi nhân tài của doanh nghiệp. Kỹ năng tạo nên sức mạnh phát triển. Nhận thức tạo ra giá trị liên kết giữa cá nhân và giá trị tập thể gây dựng bởi công ty, từ đó tạo sự gắn bó, ổn định.

 Nhìn vào chặng đường phát triển hơn 10 năm qua, chúng tôi tự hào đã đi lên từ một doanh nghiệp vỏn vẹn 07 con người, nay con số đó đã trở thành hơn 100 nhân sự có trình độ tiếng Nhật xuất sắc, có hiểu biết về văn hoá ứng xử trong đời sống cũng như trong kinh doanh của người Nhật. Chúng tôi tạo nên sự khác biệt trong phong cách lao động, tác phong ứng xử của mỗi nhân tài đã qua sự rèn giũa tại môi trường ITM.

 Dấu ấn ITM đã và đang trải rộng khắp các cơ sở đào tạo từ Bắc, Trung, Nam Việt Nam đến các văn phòng đại diện được đặt hầu hết tại các vùng của nước Nhật.

 Chúng tôi tự hào và vô cùng cảm kích trước sự đồng hành, tin tưởng của các khách hàng thân thiết. Chúng tôi hy vọng tiếp tục là nơi gửi gắm “đào tạo người tài”, song hành và đảm bảo sự phát triển, thành công của doanh nghiệp khách hàng!

 Sự thành công của khách hàng chính là sự thành công của ITM chúng tôi.