• Đào tạo tiếng Nhật cho thực tập sinh, kỹ thuật viên, du học sinh, cán bộ nhân viên các doanh nghiệp
 • Đào tạo mô hình E-school
 • Liên kết đào tạo với các trường Cao đẳng, Đại học,…
 • Tư vấn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, văn phòng đại diện
 • Tư vấn quản lý doanh nghiệp
 • Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới cho toàn ITM Group
 • Kinh doanh đèn LED
 • Chăm sóc khách hàng
 • Thực hiện hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến thực tập sinh, kỹ thuật viên, người lao động dưới dạng Visa đặc định
 • Chăm sóc khách hàng
 • Tư vấn du học
 • Hỗ trợ, thực hiện chương trình thực tập ngắn hạn tại doanh nghiệp trong và ngoài nước
 • Giới thiệu nhân sự ngắn hạn
 • Tìm kiếm, bồi dưỡng nhân lực cho khách hàng
 • Giới thiệu việc làm cho thực tập sinh về nước, học viên của các đơn vị liên kết đào tạo và các đối tượng khác
 • Chăm sóc khách hàng

Thực hiện nghiệp vụ liên quan đến kế toán quản trị, kế toán thuế, tư vấn-hoạch định tài chính của công ty

Thực hiện nghiệp vụ liên quan đến hành chính tổng hợp, nhân sự và IT công ty