VỀ ITM

10013
Thực Tập Sinh
228
Kỹ Thuật Viên
200
Du Học Sinh
489
Sinh Viên Thực Tập Tại Nhật Bản
896
SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI CÔNG TY NHẬT Ở VIỆT NAM

Tên Công Ty

Tên Tiếng Anh

Tên viết tắt

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

INFORMATION TECHNOLOGY MANPOWER JOINT STOCK COMPANY

ITM.,JSC

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

2A-2B, S1K5, 11 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

+84-24-3719-2728

+84-24-3718-3163

Đại diện

Ngày thành lập

Tổng số vốn

Tổng số nhân viên

TGĐ Trần Anh Trung

25-5-2006

22 Tỷ VNĐ

170 người ( 5 người Nhật)

Phương châm

“Tất cả từ con người, Tất cả vì con người”

Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo

Hỗ trợ doanh nghiệp

Du học

Hỗ trợ việc làm

Phái cử và giới thiệu nhân lực

Xúc tiến thương mại

Công ty thành viên

ITM ĐÀ NẴNG, ITM HỒ CHÍ MINH, ITM JAPAN

Công ty liên kết

OJT JSC, NC NETWORK VIỆT NAM